Bijbelboeken

Psalmen 93:1-5

God is Koning

1 De Heere regeert, Hij is met hoogheid bekleed; de Heere is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.2 Van toen af is Uw troon bevestigd, Gij zijt van eeuwigheid af.3 De rivieren verheffen, o Heere! de rivieren verheffen haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting.4 Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren der zee.5 Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de heiligheid is Uw huize sierlijk, Heere! tot lange dagen.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 93.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken