Bijbelboeken

Psalmen 126:1-6


    Dank voor wonderbare verlossing

  1. Een lied Hammaaloth. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen, die dromen.
  2. Toen werd onze mond vervuld met lachen, en onze tong met gejuich; toen zeide men onder de heidenen: De Heere heeft grote dingen aan dezen gedaan.
  3. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan; dies zijn wij verblijd.
  4. O Heere! wend onze gevangenis, gelijk waterstromen in het zuiden.
  5. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.
  6. Die het zaad draagt, dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende; maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 126.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document