Bijbelboeken

Psalmen 134:1-3

Opwekking om God te loven

1 Een lied Hammaaloth. Ziet, looft den Heere, alle gij knechten des Heeren! gij, die allen nacht in het huis des Heeren staat.2 Heft uw handen op naar het heiligdom, en looft den Heere.3 De Heere zegene u uit Sion, Hij, Die den hemel en de aarde gemaakt heeft.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 134.


Toon nummering: naast | in tekst | niet