Bijbelboeken

Psalmen 75:1-10


  Danklied voor de genadige verandering in Israël

 1. Voor den opperzangmeester, Al-tascheth; een psalm, een lied, voor Asaf. (75:2) Wij loven U, o God! wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen.
 2. (75:3) Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten.
 3. (75:4) Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Sela.
 4. (75:5) Ik heb gezegd tot de onzinnigen: Weest niet onzinnig; en tot de goddelozen: Verhoogt den hoorn niet.
 5. (75:6) Verhoogt uw hoorn niet omhoog; spreekt niet met stijven hals.
 6. (75:7) Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit de woestijn;
 7. (75:8) Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen.
 8. (75:9) Want in des Heeren hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken.
 9. (75:10) En ik zal het in eeuwigheid verkondigen; ik zal den God Jakobs psalmzingen.
 10. (75:11) En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen; de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 75.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document