Bijbelboeken

Psalmen 75:1-10

Danklied voor de genadige verandering in Israël

1 Voor den opperzangmeester, Al-tascheth; een psalm, een lied, voor Asaf. (75:2) Wij loven U, o God! wij loven, dat Uw Naam nabij is; men vertelt Uw wonderen.2 (75:3) Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten.3 (75:4) Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. Sela.4 (75:5) Ik heb gezegd tot de onzinnigen: Weest niet onzinnig; en tot de goddelozen: Verhoogt den hoorn niet.5 (75:6) Verhoogt uw hoorn niet omhoog; spreekt niet met stijven hals.6 (75:7) Want het verhogen komt niet uit het oosten, noch uit het westen, noch uit de woestijn;7 (75:8) Maar God is Rechter; Hij vernedert dezen, en verhoogt genen.8 (75:9) Want in des Heeren hand is een beker, en de wijn is beroerd, vol van mengeling, en Hij schenkt daaruit; doch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesemen uitzuigende drinken.9 (75:10) En ik zal het in eeuwigheid verkondigen; ik zal den God Jakobs psalmzingen.10 (75:11) En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouwen; de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 75.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken