Psalmen 100:1-5

Juicht den HEERE !

Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht den Heere. Dient den Heere met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet, dat de Heere is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide. Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam. Want de Heere is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.

Toon nummering: naast | in tekst | niet