Bijbelboeken

Psalmen 150:1-6


    Alles wat adem heeft, love den HEERE !

  1. Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!
  2. Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!
  3. Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
  4. Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
  5. Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
  6. Alles, wat adem heeft, love den Heere! Hallelujah!


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 150.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document