Bijbelboeken

Psalmen 150:1-6

Alles wat adem heeft, love den HEERE !

Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte! Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid! Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp! Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel! Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid! Alles, wat adem heeft, love den Heere! Hallelujah!

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 150.


Toon nummering: naast | in tekst | niet