Bijbelboeken

Psalmen 20:1-9


  Gebed voor den koning, als hij optrekt in den strijd

 1. Een psalm van David, voor den opperzangmeester. (20:2) De Heere verhore u in den dag der benauwdheid; de Naam van den God Jakobs zette u in een hoog vertrek.
 2. (20:3) Hij zende uw hulp uit het heiligdom, en ondersteune u uit Sion.
 3. (20:4) Hij gedenke al uwer spijsofferen, en make uw brandoffer tot as. Sela.
 4. (20:5) Hij geve u naar uw hart, en vervulle al uw raad.
 5. (20:6) Wij zullen juichen over Uw heil, en de vaandelen opsteken in den Naam onzes Gods. De Heere vervulle al uw begeerten.
 6. (20:7) Alsnu weet ik, dat de Heere Zijn Gezalfde behoudt; Hij zal Hem verhoren uit den hemel Zijner heiligheid; het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden.
 7. (20:8) Dezen vermelden van wagens, en die van paarden; maar wij zullen vermelden van den Naam des Heeren, onzes Gods.
 8. (20:9) Zij hebben zich gekromd, en zijn gevallen; maar wij zijn gerezen en staande gebleven.
 9. (20:10) O Heere! behoud; die koning verhore ons ten dage van ons roepen.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 20.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document