Bijbelboeken

Psalmen 110:1-7

Belofte aan den priesterkoning

1 Een psalm van David. De Heere heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten.2 De Heere zal den scepter Uwer sterkte zenden uit Sion, zeggende: Heers in het midden Uwer vijanden.3 Uw volk zal zeer gewillig zijn op den dag Uwer heirkracht, in heilig sieraad; uit de baarmoeder des dageraads zal U de dauw Uwer jeugd zijn.4 De Heere heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij zijt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek.5 De Heere is aan Uw rechterhand; Hij zal koningen verslaan ten dage Zijns toorns.6 Hij zal recht doen onder de heidenen; Hij zal het vol dode lichamen maken; Hij zal verslaan dengene, die het hoofd is over een groot land.7 Hij zal op den weg uit de beek drinken; daarom zal Hij het hoofd omhoog heffen.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 110.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken