Bijbelboeken

Psalmen 121:1-8


    God is de getrouwe Bewaarder van Zijn volk

  1. Een lied Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
  2. Mijn hulp is van den Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
  3. Hij zal uw voet niet laten wankelen; uw Bewaarder zal niet sluimeren.
  4. Ziet, de Bewaarder Israels zal niet sluimeren, noch slapen.
  5. De Heere is uw Bewaarder, de Heere is uw Schaduw, aan uw rechterhand.
  6. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts.
  7. De Heere zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.
  8. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 121.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document