Bijbelboeken

Psalmen 120:1-7


    Gebed om bescherming tegen boze mensen

  1. Een lied op Hammaaloth. Ik heb tot den Heere geroepen in mijn benauwdheid, en Hij heeft mij verhoord.
  2. O Heere! red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong.
  3. Wat zal U de bedriegelijke tong geven, of wat zal zij U toevoegen?
  4. Scherpe pijlen eens machtigen, mitsgaders gloeiende jeneverkolen.
  5. O, wee mij, dat ik een vreemdeling ben in Mesech, dat ik in de tenten Kedars wone.
  6. Mijn ziel heeft lang gewoond bij degenen, die den vrede haten.
  7. Ik ben vreedzaam; maar als ik spreek, zijn zij aan den oorlog.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 120.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document