Bijbelboeken

Psalmen 117:1-2

Alle natiën ! Looft den HEERE

1 Looft den Heere, alle heidenen; prijst Hem, alle natien!2 Want Zijn goedertierenheid is geweldig over ons, en de waarheid des Heeren is in der eeuwigheid! Hallelujah!

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 117.


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken