Bijbelboeken

Psalmen 123:1-4

Bede om redding

1 Een lied op Hammaaloth. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit.2 Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren; gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand harer vrouw; alzo zijn onze ogen op den Heere, onze God, totdat Hij ons genadig zij.3 Zijt ons genadig, o Heere! zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat.4 Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen.

Ga naar of .

Bekijk de berijmde versie van Psalm 123.


Toon nummering: naast | in tekst | niet