Bijbelboeken

Psalmen 15:1-5


    Kenmerken van den vrome

  1. Een psalm van David. Heere, wie zal verkeren in Uw tent? Wie zal wonen op den berg Uwer heiligheid?
  2. Die oprecht wandelt, en gerechtigheid werkt, en die met zijn hart de waarheid spreekt;
  3. Die met zijn tong niet achterklapt, zijn metgezellen geen kwaad doet, en geen smaadrede opneemt tegen zijn naaste;
  4. In wiens ogen de verworpene veracht is, maar hij eert degenen, die den Heere vrezen; heeft hij gezworen tot zijn schade, evenwel verandert hij niet;
  5. Die zijn geld niet geeft op woeker, en geen geschenk neemt tegen den onschuldige. Die deze dingen doet, zal niet wankelen in eeuwigheid.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 15.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document