Bijbelboeken

Psalmen 113:1-9


  Vermaning om God te loven

 1. Hallelujah! Looft, gij knechten des Heeren! looft den Naam des Heeren.
 2. De Naam des Heeren zij geprezen, van nu aan tot in der eeuwigheid.
 3. Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des Heeren geloofd.
 4. De Heere is hoog boven alle heidenen, boven de hemelen is Zijn heerlijkheid.
 5. Wie is gelijk de Heere, onze God? Die zeer hoog woont.
 6. Die zeer laag ziet, in den hemel en op de aarde.
 7. Die den geringe uit het stof opricht, en den nooddruftige uit den drek verhoogt;
 8. Om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.
 9. Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Hallelujah!


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 113.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document