Bijbelboeken

Psalmen 67:1-7


    Loflied op Gods zegen over alle volken

  1. Een psalm, een lied, voor den opperzangmeester, op de Neginoth. (67:2) God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela.
  2. (67:3) Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.
  3. (67:4) De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
  4. (67:5) De natien zullen zich verblijden en juichen, omdat Gij de volken zult richten in rechtmatigheid; en de natien op de aarde die zult Gij leiden. Sela.
  5. (67:6) De volken zullen U, o God! loven; de volken, altemaal, zullen U loven.
  6. (67:7) De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.
  7. (67:8) God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 67.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document