Bijbelboeken

Psalmen 136:1-26


  Gods goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid

 1. Looft den Heere, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid;
 2. Looft den God der goden; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 3. Looft den Heere der heren; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 4. Dien, Die alleen grote wonderen doet; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 5. Dien, die de hemelen met verstand gemaakt heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 6. Dien, Die de aarde op het water uitgespannen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 7. Dien, Die de grote lichten heeft gemaakt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 8. De zon tot heerschappij op den dag; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 9. De maan en sterren tot heerschappij in den nacht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 10. Dien, Die de Egyptenaren geslagen heeft in hun eerstgeborenen; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 11. En heeft Israel uit het midden van hen uitgebracht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 12. Met een sterke hand, en met een uitgestrekte arm; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 13. Dien, Die de Schelfzee in delen deelde; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 14. En voerde Israel door het midden van dezelve; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 15. Hij heeft Farao met zijn heir gestort in de Schelfzee; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 16. Die Zijn volk door de woestijn geleid heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 17. Die grote koningen geslagen heeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 18. En heeft heerlijke koningen gedood; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 19. Sihon, den Amorietischen koning; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 20. En Og, den koning van Basan; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 21. En heeft hun land ten erve gegeven; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 22. Ten erve aan Zijn knecht Israel; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 23. Die aan ons gedacht heeft in onze nederigheid; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 24. En Hij heeft ons onzen tegenpartijders ontrukt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 25. Die allen vlees spijs geeft; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
 26. Looft den God des hemels; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.


Ga naar of .
Bekijk de berijmde versie van Psalm 136.
Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document