Gebed na de handelingen des kerkeraads

Dit is het 10e gebed van de Christelijke gebeden.

Nog niet beschikbaar!

Ga naar gebed 11: Gebed vóór de vergadering der diakenen
of gebed 9: Gebed vóór de handelingen des kerkeraads

Toon nummering: naast | in tekst | niet