Liturgie

Gebed na de handelingen des kerkeraads

Dit is het 10e gebed van de Christelijke gebeden.

Nog niet beschikbaar!

Ga naar gebed 11: Gebed vr de vergadering der diakenen
of gebed 9: Gebed vr de handelingen des kerkeraads


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document