Liturgie

Gebed vóór de vergadering der diakenen

Dit is het 11e gebed van de Christelijke gebeden.

Nog niet beschikbaar!

Ga naar gebed 12: Gebed vóór het eten
of gebed 10: Gebed na de handelingen des kerkeraads


Toon nummering: naast | in tekst | niet