Gebed vóór allen nood der christenheid des zondags na de predikatie

Dit is het 2e gebed van de Christelijke gebeden.

Nog niet beschikbaar!

Ga naar gebed 3: Gebed vóór de leer den catechismus
of gebed 1: Gebed des zondag voor de predikatie

Toon nummering: naast | in tekst | niet