Bijbelboeken

Spreuken

Het boek Spreuken is het 20e boek en bevat 915 verzen in 31 hoofdstukken.
Daarin komen 33 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Titels

Spreuken 1 1 - 7 Inleiding
8 - 19 Plicht der kinderen
20 - 33 Vermaning der opperste Wijsheid
Spreuken 2 1 - 22 Uitnemendheid der wijsheid
Spreuken 3 1 - 35 De zegen der godsvrucht
Spreuken 4 1 - 27 Vermaning om zich aan de wijsheid te houden
Spreuken 5 1 - 23 Waarschuwing tegen ontucht
Spreuken 6 1 - 35 Waarschuwing tegen borgtocht, luiheid, valsheid en ontucht
Spreuken 7 1 - 27 Waarschuwing tegen slechte vrouwen
Spreuken 8 22 - 36 De Wijsheid is eeuwig
Spreuken 9 1 - 18 Het feestmaal der Wijsheid
Spreuken 10 1 - 32 Zegen der gerechtigheid; vloek der zonde
Spreuken 11 1 - 31 Geluk van den vrome; ongeluk van den boze
Spreuken 12 1 - 28 Het gedrag van den wijze en den dwaas
Spreuken 14 1 - 35 De wijsheid in het menselijk leven
Spreuken 15 1 - 33 De vrucht der wijsheid en der ongerechtigheid
Spreuken 16 1 - 33 God ziet, wat de mens doet
Spreuken 17 1 - 28 Wijsheid in spreken en zwijgen
Spreuken 18 1 - 24 Vriendschap en goedheid
Spreuken 19 1 - 29 Verantwoordelijkheid van den mens
Spreuken 20 1 - 30 Eerlijkheid en waarheid
Spreuken 21 1 - 31 Levensleiding
Spreuken 22 1 - 29 Zedelessen
Spreuken 23 1 - 35 Levenswijsheid en vroomheid
Spreuken 24 1 - 34 Vermaningen
Spreuken 25 1 - 28 Het loon der wijsheid
Spreuken 26 1 - 28 Mensen, die geen eer waard zijn
Spreuken 27 1 - 27 Waarschuwing tegen zelfvertrouwen
Spreuken 28 1 - 28 Zegen der vroomheid; ellende der goddeloosheid
Spreuken 29 1 - 27 De vruchten der wijsheid, dwaasheid en zonde
Spreuken 30 1 - 33 De woorden van Agur
Spreuken 31 1 - 9 De onderwijzing van Lemuël
10 - 31 Lof der deugdzame huisvrouw


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document