Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Spreuken 1:1-7


    Inleiding

  1. De spreuken van Salomo, den zoon van David, den koning van Israel,
  2. Om wijsheid en tucht te weten; om te verstaan redenen des verstands;
  3. Om aan te nemen onderwijs van goed verstand, gerechtigheid, en recht, en billijkheden;
  4. Om den slechten kloekzinnigheid te geven, den jongeling wetenschap en bedachtzaamheid.
  5. Die wijs is, zal horen, en zal in lere toenemen; en die verstandig is, zal wijzen raad bekomen;
  6. Om te verstaan een spreuk en de uitlegging, de woorden der wijzen en hun raadselen.
  7. De vrees des Heeren is het beginsel der wetenschap; de dwazen verachten wijsheid en tucht.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document