Bijbelboeken

Genesis

Het boek Genesis is het 1e boek en bevat 1533 verzen in 50 hoofdstukken.
Daarin komen 81 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Titels

Genesis 1 1 - 31 De schepping
Genesis 2 4 - 25 Schepping van den mens
Genesis 3 1 - 15 De zondeval
16 - 24 Veroordeling van den mens
Genesis 4 1 - 26 Ka√Įn en Habel
Genesis 5 1 - 32 Van Adam tot Noach
Genesis 6 1 - 8 Voorzegging van den zondvloed
9 - 22 Noach bouwt de ark
Genesis 7 1 - 24 De zondvloed
Genesis 8 1 - 19 Einde van den zondvloed
20 - 22 Offer van Noach
Genesis 9 1 - 17 Gods verbond met Noach
18 - 29 De zonen van Noach
Genesis 10 1 - 32 Nakomelingschap van Noachs zonen
Genesis 11 1 - 9 De toren van Babel
10 - 25 Nakomelingschap van Sem
26 - 32 Nakomelingschap van Terah
Genesis 12 1 - 4 Abrams roeping
5 - 13 Aankomst in Kanaän
14 - 20 In Egypte
Genesis 13 1 - 18 Abram en Lot
Genesis 14 1 - 17 Krijgstocht van Abram
18 - 24 Abram en Melchizédek
Genesis 15 1 - 6 Belofte aan Abram
7 - 21 Het Offer
Genesis 16 1 - 16 Hagar en Isma√ęl
Genesis 17 1 - 8 Naamsverandering van Abram en Sarai
9 - 27 Instelling van de besnijdenis
Genesis 18 1 - 15 God verschijnt aan Abraham bij Mamre
16 - 22 Verwoesting van Sódom en Gomórra aangekondigd
23 - 33 Abraham bidt voor Sódom
Genesis 19 1 - 29 Sódom en Gomórra verwoest
30 - 38 Vertrek van Lot
Genesis 20 1 - 18 Abraham naar Gerar
Genesis 21 1 - 21 Izak geboren Hagar en Isma√ęl uitgedreven
22 - 34 Abraham en Abimélech
Genesis 22 1 - 24 Abrahams offer
Genesis 23 1 - 20 Dood van Sara
Genesis 24 1 - 67 Huwelijk van Izak
Genesis 25 1 - 6 Verdere nakomelingschap van Abraham
7 - 11 Dood van Abraham
12 - 18 Nakomelingschap van Isma√ęl
19 - 34 Ezau en Jakob
Genesis 26 1 - 25 Izak te Gerar
26 - 33 Verbond van Izak met Abimélech
34 - 35 Huwelijk van Ezau
Genesis 27 1 - 46 Jakob vóór Ezau gezegend
Genesis 28 1 - 9 Jakobs reis naar Mesopotami√ę
10 - 15 Jakobs droom te Beth-El
16 - 22 Gelofte van Jakob
Genesis 29 1 - 12 Jakobs dienst bij Laban
13 - 30 Rachel en Lea
31 - 35 Lea's zonen
Genesis 30 1 - 43 Rachel benijdt Lea
Genesis 31 1 - 55 Jakobs vertrek naar Kanaän
Genesis 32 1 - 32 Jakob trekt Ezau tegemoet
Genesis 33 1 - 20 Ontmoeting en verzoening met Ezau
Genesis 34 1 - 31 Dina en de Sichemieten
Genesis 35 1 - 15 Jakob komt te Beth-El
16 - 26 Dood van Rachel
27 - 29 Dood van Izak
Genesis 36 1 - 43 Nakomelingschap van Ezau
Genesis 37 1 - 36 Jozef door zijn broeders verkocht
Genesis 38 1 - 30 Juda en Thamar
Genesis 39 1 - 18 Jozef bij Pótifar
19 - 23 Jozef gevangen
Genesis 40 1 - 23 Droom van den schenker en den bakker
Genesis 41 1 - 36 Faraö's dromen
37 - 57 Jozefs verhoging
Genesis 42 1 - 38 Jozefs broeders naar Egypte
Genesis 43 1 - 34 Jozefs broeders nogmaals naar Egypte
Genesis 44 1 - 34 Jakobs zonen achterhaald
Genesis 45 1 - 28 Jozef maakt zich aan zijn broeders bekend
Genesis 46 1 - 34 Jakob naar Egypte
Genesis 47 1 - 12 Jakob bij Faraö
13 - 31 Hongersnood in Egypte
Genesis 48 1 - 22 Jakob zegent de zonen van Jozef
Genesis 49 1 - 28 Jakob zegent zijn zonen
29 - 33 Dood van Jakob
Genesis 50 1 - 21 Begrafenis van Jakob
22 - 26 Dood van Jozef


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document