Bijbelboeken

Genesis 11:26-32

Nakomelingschap van Terah

26 En Terah leefde zeventig jaren, en gewon Abram, Nahor en Haran.27 En deze zijn de geboorten van Terah: Terah gewon Abram, Nahor en Haran; en Haran gewon Lot.28 En Haran stierf voor het aangezicht zijns vaders Terah, in het land zijner geboorte, in Ur der Chaldeen.29 En Abram en Nahor namen zich vrouwen; de naam van Abrams huisvrouw was Sarai, en de naam van Nahors huisvrouw was Milka, een dochter van Haran, vader van Milka, en vader van Jiska.30 En Sarai was onvruchtbaar; zij had geen kind.31 En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, Harans zoon, zijns zoons zoon, en Sarai, zijn schoondochter, de huisvrouw van zijn zoon Abram, en zij togen met hen uit Ur der Chaldeen, om te gaan naar het land Kanaan; en zij kwamen tot Haran, en woonden aldaar.32 En de dagen van Terah waren tweehonderd en vijf jaren, en Terah stierf te Haran.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken