Genesis 35:27-29

Dood van Izak

En Jakob kwam tot Izak, zijn vader, in Mamre, te Kirjath-arba, hetwelk is Hebron, waar Abraham als vreemdeling had verkeerd, en Izak. En de dagen van Izak waren honderd jaren, en tachtig jaren. En Izak gaf den geest en stierf, en werd verzameld tot zijn volken, oud en zat van dagen; en zijn zonen Ezau en Jakob begroeven hem.

Toon nummering: naast | in tekst | niet