Bijbelboeken

Jozua

Het boek Jozua is het 6e boek en bevat 658 verzen in 24 hoofdstukken.
Daarin komen 40 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Titels

Jozua 1 1 - 9 God beveelt Jozua Israël naar Kanaän te geleiden
10 - 18 Jozua geeft bevel tot den overtocht
Jozua 2 1 - 24 Verspieders van het land Kanaän en Jericho. Rachab
Jozua 3 1 - 17 Jozua's doortocht door de Jordaan
Jozua 4 1 - 18 De twaalf gedenkstenen opgericht
19 - 24 Oprichting der stenen te Gilgal
Jozua 5 2 - 9 Besnijdenis door Jozua te Gilgal
10 - 12 Het pascha in Kanaän
13 - 15 Jozua ziet een verschijning
Jozua 6 1 - 25 Verwoesting van Jericho. Rachab gespaard
26 - 27 Jericho vervloekt
Jozua 7 1 - 9 Israël voor Ai geslagen
10 - 26 Achans misdaad en straf
Jozua 8 1 - 29 Inneming en verwoesting van Ai
30 - 35 Jozua bouwt een altaar op den berg Ebal
Jozua 9 1 - 27 De list der Gíbeonieten
Jozua 10 1 - 27 Slag bij Gíbeon
28 - 43 Inneming van verschillende steden in het Zuiden
Jozua 11 1 - 23 Overwinning in het Noorden
Jozua 12 1 - 24 De overwonnen koningen
Jozua 13 1 - 33 Erfdeel der stammen
Jozua 14 1 - 15 Het erfdeel van Kaleb
Jozua 15 1 - 63 Het erfdeel van Juda
Jozua 16 1 - 10 Het erfdeel van Efraïm
Jozua 17 1 - 18 Het erfdeel van Manasse
Jozua 18 1 - 10 Verdeling van het onverdeelde land
11 - 28 Het erfdeel van Benjamin
Jozua 19 1 - 9 Het erfdeel van Simeon
10 - 16 Het erfdeel van Zebulon
17 - 23 Het erfdeel van Issaschar
24 - 31 Het erfdeel van Aser
32 - 39 Het erfdeel van Nafthali
40 - 48 Het erfdeel van Dan
49 - 51 Jozua ontvangt Thimnath-Serah
Jozua 20 1 - 9 Voorschriften voor zes vrijsteden
Jozua 21 1 - 45 De steden der Levieten
Jozua 22 1 - 34 Jozua ontslaat de Rubenieten, Gadieten en den halven stam van Manasse
Jozua 23 1 - 16 Jozua vermaant het volk tot onderhouding der wet
Jozua 24 1 - 28 Jozua vernieuwt het verbond met Israël te Sichem
29 - 33 Jozua's dood


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document