Jozua 19:24-31

Het erfdeel van Aser

Toen ging het vijfde lot voor den stam der kinderen van Aser uit, naar hun huisgezinnen. En hun landpale was Helkath, en Hali, en Beten, en Achsaf, En Allammelech, en Am-ad, en Mis-al; en zij reikt aan Karmel westwaarts, en aan Sichor-libnath; En wendt zich tegen den opgang der zon naar Beth-dagon, en reikt aan Zebulon, en aan het dal Jiftha-el noordwaarts naar Beth-emek, en Nehiel, en komt uit tot Kabul ter linkerhand; En Ebron, en Rehob, en Hammon, en Kana, tot aan groot Sidon. En deze landpale wendt zich naar Rama, en tot aan de vaste stad Tyrus; dan keert deze landpale naar Hosa, en haar uitgangen zijn aan de zee, van het landsnoer strekkende naar Achzib, En Umma, en Afek, en Rehob; twee en twintig steden en haar dorpen. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Aser, naar hun huisgezinnen, deze steden en haar dorpen.

Toon nummering: naast | in tekst | niet