Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Jozua 19:40-48


  Het erfdeel van Dan

 1. Het zevende lot ging uit voor den stam der kinderen van Dan, naar hun huisgezinnen.
 2. En de landpale van hun erfdeel was: Zora, en Esthaol, en Ir-semes,
 3. En Saalabbin, en Ajalon, en Jithla,
 4. En Elon, en Timnatha, en Ekron,
 5. En Elteke, en Gibbethon, en Baalath,
 6. En Jehud, en Bene-berak, en Gath-rimmon,
 7. En Me-jarkon, en Rakkon, met de landpale tegenover Jafo.
 8. Doch de landpale der kinderen van Dan was hun te klein uitgekomen; daarom togen de kinderen van Dan op, en krijgden tegen Lesem, en namen haar in, en sloegen haar met de scherpte des zwaards, en erfden haar, en woonden daarin; en zij noemden Lesem Dan, naar den naam van hun vader Dan.
 9. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Dan, naar hun huisgezinnen, deze steden en haar dorpen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document