Jozua 19:17-23

Het erfdeel van Issaschar

Het vierde lot ging uit voor Issaschar, voor de kinderen van Issaschar, naar hun huisgezinnen. En hun landpale was Jizreela, en Chesulloth, en Sunem, En Hafaraim, en Sion, en Anacharath, En Rabbith, en Kisjon, en Ebez, En Remeth, en En-gannim, en En-hadda, en Beth-pazzez. En deze landpale reikt aan Thabor, en Sahazima, en Beth-semes; en de uitgangen van hun landpale zijn aan de Jordaan; zestien steden en haar dorpen. Dit is het erfdeel van den stam der kinderen van Issaschar, naar hun huisgezinnen, de steden en haar dorpen.

Toon nummering: naast | in tekst | niet