Bijbelboeken

Leviticus

Het boek Leviticus is het 3e boek en bevat 859 verzen in 27 hoofdstukken.
Daarin komen 30 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Titels

Leviticus 1 1 - 17 Wetten voor het brandoffer
Leviticus 2 1 - 16 Wetten voor het spijsoffer
Leviticus 3 1 - 17 Wetten voor het dankoffer
Leviticus 4 1 - 35 Wetten voor het zondoffer
Leviticus 5 1 - 19 Wetten voor het schuldoffer
Leviticus 6 8 - 30 Wetten voor het bereiden van het brandoffer
Leviticus 8 1 - 36 De wijding van Aäron en zijn zonen
Leviticus 9 1 - 24 Aäron bedient het priesterambt
Leviticus 10 1 - 7 Nadab en Abíhu
8 - 20 Wetten voor de priesters
Leviticus 11 1 - 47 Wetten over reine en onreine dieren
Leviticus 12 1 - 8 Wetten voor de reiniging der kraamvrouwen
Leviticus 13 1 - 59 Wetten voor melaatsheid
Leviticus 14 1 - 57 Wetten voor de reiniging der melaatsheid
Leviticus 15 1 - 33 Wetten voor onreinheid
Leviticus 16 1 - 34 De grote verzoendag
Leviticus 17 1 - 9 De offerplaats
10 - 16 Verbod om bloed te eten
Leviticus 18 1 - 30 Huwelijkswetten
Leviticus 19 1 - 37 Huiselijke en burgerlijke wetten
Leviticus 20 1 - 27 Straffen tegen verschillende misdaden
Leviticus 22 1 - 16 Wetten voor de priesters bij het eten
17 - 33 Bepalingen omtrent de offeranden
Leviticus 23 1 - 44 Wetten der hoogtijden
Leviticus 24 1 - 9 Wetten voor de olie van den tabernakel en de toonbroden
10 - 23 Straf voor den godslasteraar
Leviticus 25 1 - 22 Wetten voor het sabbat- en jubeljaar
23 - 55 Over het recht om verkochte erfgoederen te lossen
Leviticus 26 1 - 46 Beloften aan hen die naar Gods wet leven en bedreiging der overtreders
Leviticus 27 1 - 34 Wetten over schatting en lossing


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document