Bijbelboeken

Leviticus 24:1-9

Wetten voor de olie van den tabernakel en de toonbroden

En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Gebied den kinderen Israels, dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie, voor den luchter, om de lampen gedurig aan te steken. Aaron zal die voor het aangezicht des Heeren gedurig toerichten, van den avond tot den morgen, buiten den voorhang van de getuigenis, in de tent der samenkomst; het is een eeuwige inzetting voor uw geslachten. Hij zal op den louteren kandelaar die lampen voor het aangezicht des Heeren gedurig toerichten. Gij zult ook meelbloem nemen, en twaalf koeken daarvan bakken; van twee tienden zal een koek zijn. En gij zult ze in twee rijen leggen, zes in een rij, op de reine tafel, voor het aangezicht des Heeren. En op elke rij zult gij zuiveren wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn; het is een vuuroffer den Heere. Op elken sabbatdag gedurig zal men dat voor het aangezicht des Heeren toerichten, vanwege de kinderen Israels, tot een eeuwig verbond. En het zal voor Aaron en zijn zonen zijn, die dat in de heilige plaats zullen eten; want het is voor hem een heiligheid der heiligheden uit de vuurofferen des Heeren, een eeuwige inzetting.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet