Bijbelboeken

2 Samuel

Het boek 2 Samuel is het 10e boek en bevat 695 verzen in 24 hoofdstukken.
Daarin komen 55 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Titels

2 Samuel 1 1 - 16 David ontvangt de tijding van den dood van Saul en Jónathan
17 - 27 Klaaglied van David over Saul en Jónathan
2 Samuel 2 1 - 7 David koning over Juda
8 - 11 Isbóseth koning over Israël
12 - 32 Strijd tussen Abner en Joab. Slag bij Gíbeon
2 Samuel 3 1 - 1 Strijd tussen David en Saul
2 - 5 Davids eerste zonen
6 - 21 Abners verbond met David
22 - 39 Abner door Joab gedood
2 Samuel 4 1 - 7 Isbóseth gedood
8 - 12 De moordenaars van Isbóseth door David gestraft
2 Samuel 5 1 - 5 David door alle stammen als koning erkend
6 - 16 David verovert Jeruzalem
17 - 25 Overwinningen van David op de Filistijnen
2 Samuel 6 1 - 5 David brengt de ark naar Jeruzalem over
6 - 11 Dood van Uza
12 - 23 De ark in de stad Davids
2 Samuel 7 1 - 17 God verbiedt David een tempel te bouwen
18 - 29 Davids gebed
2 Samuel 8 1 - 18 Krijgsverrichtingen van David
2 Samuel 9 1 - 13 Edelmoedigheid van David jegens Mefibóseth, zoon van Jónathan
2 Samuel 10 1 - 19 Ammonieten en Syriërs verslagen door Joab
2 Samuel 11 1 - 16 David en Bathséba
17 - 27 Dood van Uría
2 Samuel 12 1 - 12 David door Nathan bestraft
13 - 23 Davids berouw
24 - 25 Geboorte van Sálomo
26 - 31 Rabba ingenomen
2 Samuel 13 1 - 22 Bloedschande van Amnon
23 - 33 Dood van Amnon
34 - 39 Absalom vlucht
2 Samuel 14 1 - 33 Absalom in Jeruzalem teruggekeerd
2 Samuel 15 1 - 13 Opstand van Absalom
14 - 37 David vlucht voor Absalom
2 Samuel 16 1 - 4 Mefibóseth door Ziba belasterd
5 - 14 Simeï vloekt David
15 - 23 Absalom, Husai en Achitófel
2 Samuel 17 1 - 14 Husai's raad gevolgd; dien van Achitófel verworpen
15 - 22 David door Husai gewaarschuwd
23 - 29 Dood van Achitófel
2 Samuel 18 1 - 32 Dood van Absalom
33 - 33 David beweent Absalom
2 Samuel 19 1 - 15 Terugkeer van David naar Jeruzalem
16 - 30 Simeï en Mefibóseth verkrijgen genade
31 - 40 Vriendschapsbetuigingen van David aan Barzillai
41 - 43 Israël ontevreden over Juda
2 Samuel 20 1 - 3 Oproer van Seba
4 - 26 Joab doodt Amása
2 Samuel 21 1 - 14 Hongersnood in Israël. De wraak der Gibeonieten
15 - 22 Filistijnse reuzen gedood
2 Samuel 22 1 - 51 Davids lof- en danklied
2 Samuel 23 1 - 7 Laatste woorden van David
8 - 39 Davids helden
2 Samuel 24 1 - 14 David tot een volkstelling gedreven
15 - 25 Pest in Israël


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document