2 Samuël 12:24-25

Geboorte van Sálomo

Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba, en ging tot haar in, en lag bij haar; en zij baarde een zoon, wiens naam zij noemde Salomo; en de Heere had hem lief. En zond heen door de hand van den profeet Nathan, en noemde zijn naam Jedid-jah, om des Heeren wil.

Toon nummering: naast | in tekst | niet