Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 Kronieken 11:41-47


    Dood van Sálomo

  1. Uria, de Hethiet; Zabad, de zoon van Ahlai;
  2. Adina, de zoon van Siza, de Rubeniet, was het hoofd der Rubenieten; nochtans waren er dertig boven hem;
  3. Hanan, de zoon van Maacha, en Josafat, de Mithniet;
  4. Uzzia, de Asterathiet; Sama, en Jeiel, de zoon van Hotham, den Aroeriet;
  5. Jediael, de zoon van Simri, en Joha, zijn broeder, de Tiziet;
  6. Eliel, Hammahavim en Jeribai, en Josavia, de zonen van Elnaam; en Jithma, de Moabiet;
  7. Eliel en Obed, en Jaaziel van Mezobaja.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document