Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Exodus 25:1-9


  Het hefoffer

 1. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende:
 2. Spreek tot de kinderen Israels, dat zij voor Mij een hefoffer nemen. Van alle man, wiens hart zich vrijwillig bewegen zal, zult gij Mijn hefoffer nemen.
 3. Dit nu is het hefoffer, hetwelk gij van hen nemen zult: goud, en zilver, en koper;
 4. Als ook hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn linnen, en geiten haar.
 5. En roodgeverfde ramsvellen, en dassenvellen; en sittimhout;
 6. Olie tot den luchter, specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen;
 7. Sardonixstenen, en vervullende stenen tot den efod, en tot den borstlap.
 8. En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone.
 9. Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even alzo zult gijlieden dat maken.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document