Bijbelboeken

Numeri 9:1-5

Het pascha in de woestijn van Sinaï

1 En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn van Sinai, in het tweede jaar, nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren, in de eerste maand, zeggende:2 Dat de kinderen Israels het pascha houden zouden, op zijn gezetten tijd.3 Op den veertienden dag in deze maand, tussen twee avonden zult gij dat houden, op zijn gezetten tijd; naar al zijn inzettingen, en naar al zijn rechten zult gij dat houden.4 Mozes dan sprak tot de kinderen Israels, dat zij het pascha zouden houden.5 En zij hielden het pascha op den veertienden dag der eerste maand, tussen de twee avonden, in de woestijn van Sinai; naar alles, wat de Heere Mozes geboden had, alzo deden de kinderen Israels.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken