Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Numeri 6:22-27


    De priesterlijke zegen

  1. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende:
  2. Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gijlieden de kinderen Israels zegenen, zeggende tot hen:
  3. De Heere zegene u, en behoede u!
  4. De Heere doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig!
  5. De Heere verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!
  6. Alzo zullen zij Mijn Naam op de kinderen Israels leggen; en Ik zal hen zegenen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document