Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Deuteronomium 18:1-8


    Erfdeel en recht der priesters

  1. De Levietische priesteren, de ganse stam van Levi, zullen geen deel noch erve hebben met Israel; de vuuroffers des Heeren en zijn erfdeel zullen zij eten.
  2. Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden zijner broederen; de Heere is zijn Erfdeel, gelijk als Hij tot hem gesproken heeft.
  3. Dit nu zal het recht der priesters zijn van het volk, van hen, die een offerande offeren, hetzij een os, of klein vee: dat hij den priester zal geven den schouder, en beide kinnebakken, en de pens.
  4. De eerstelingen van uw koren, van uw most en van uw olie, en de eerstelingen van de beschering uwer schapen zult gij hem geven;
  5. Want de Heere, uw God, heeft hem uit al uw stammen verkoren, dat hij sta, om te dienen in den Naam des Heeren, hij en zijn zonen, te allen dage.
  6. Voorts wanneer een Leviet zal komen uit een uwer poorten, uit gans Israel, alwaar hij woont, en hij komt naar alle begeerte zijner ziel, tot de plaats, die de Heere zal hebben verkoren;
  7. En hij dienen zal in den Naam des Heeren, zijns Gods, als al zijn broederen, de Levieten, die aldaar voor het aangezicht des Heeren staan;
  8. Zo zullen zij een gelijk deel eten, boven zijn verkoping bij de vaderen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document