Bijbelboeken

1 Petrus

Het boek 1 Petrus is het 60e boek en bevat 105 verzen in 5 hoofdstukken.
Daarin komen 11 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5

Titels

1 Petrus 1 1 - 2 Opschrift en heilbede
3 - 12 Dankzegging voor de hope der zaligheid
13 - 25 Opwekking tot een heiligen wandel
1 Petrus 2 11 - 17 De eerlijke levenswandel temidden der heidenen
18 - 25 Plichten der dienstknechten
1 Petrus 3 1 - 7 Plichten van echtgenoten
8 - 22 Vermaning tot liefde en vrede
1 Petrus 4 1 - 19 Leven en lijden als Christenen
1 Petrus 5 1 - 4 Plichten der ouderlingen
5 - 9 Vermaning tot nederigheid
10 - 14 Wensen en groeten


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document