Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5

1 Petrus 5:10-14


    Wensen en groeten

  1. De God nu aller genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijds zullen geleden hebben, Dezelve volmake, bevestige, versterke, en fondere ulieden.
  2. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.
  3. Door Silvanus, die u een getrouw broeder is, zo ik acht, heb ik met weinige woorden geschreven, vermanende en betuigende, dat deze is de waarachtige genade Gods, in welke gij staat.
  4. U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Babylon is, en Markus, mijn zoon.
  5. Groet elkander met een kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document