Bijbelboeken

Romeinen

Het boek Romeinen is het 45e boek en bevat 433 verzen in 16 hoofdstukken.
Daarin komen 34 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Titels

Romeinen 1 1 - 7 Opschrift en heilwens
8 - 15 Paulus' verlangen naar Rome
16 - 17 Het onderwerp van den brief
18 - 32 Toestanden van het heidendom
Romeinen 2 1 - 11 Onboetvaardigheid der Joden
12 - 24 De Joden en de Wet
25 - 29 De Joden en de besnijdenis
Romeinen 3 1 - 8 Voorrecht van de Joden
9 - 20 Alle mensen zondaren
21 - 31 Rechtvaardiging door het geloof
Romeinen 4 1 - 25 Abraham gerechtvaardigd door zijn geloof
Romeinen 5 1 - 11 Verzoening met God en vrede door het geloof
12 - 21 Vergelijking van Christus met Adam
Romeinen 6 1 - 23 Heiliging des levens
Romeinen 7 1 - 6 De Christen vrij van de Wet
7 - 12 De werking der Wet
13 - 25 Inwendige strijd
Romeinen 8 1 - 17 De Geest der aanneming
18 - 30 De eerstelingen des Geestes
31 - 39 Zegelied
Romeinen 9 1 - 5 Droefheid van Paulus over het ongeloof in Israël
6 - 33 Gods vrijmacht
Romeinen 10 1 - 21 Gods gerechtigheid door de Joden verworpen
Romeinen 11 1 - 32 De toekomst van Israël
33 - 36 Lofzang
Romeinen 12 1 - 8 Toewijding aan God
9 - 21 Onderlinge liefde
Romeinen 13 1 - 7 Onderwerping aan de overheid
8 - 14 Vermaning tot naastenliefde
Romeinen 14 1 - 23 Verdraagzaamheid jegens de zwakken in het geloof
Romeinen 15 1 - 13 Christus een voorbeeld van zelfverloochening
14 - 29 Plannen van Paulus
30 - 33 Opwekking tot voorbede
Romeinen 16 1 - -1 Aanbevelingen, groeten, wensen


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document