Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Romeinen 7:13-25


  Inwendige strijd

 1. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden; opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn; werkende mij door het goede den dood; opdat de zonde boven mate wierd zondigende door het gebod.
 2. Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleselijk, verkocht onder de zonde.
 3. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik.
 4. En indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe, dat zij goed is.
 5. Ik dan doe datzelve nu niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 6. Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet.
 7. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.
 8. Indien ik hetgene doe, dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelve niet meer, maar de zonde, die in mij woont.
 9. Zo vind ik dan deze wet in mij; als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt.
 10. Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens;
 11. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds, en mij gevangen neemt onder de wet der zonde, die in mijn leden is.
 12. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?
 13. Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. (7:26) Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document