Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Lukas 20:41-44


    Christus, zoon van David

  1. En Hij zeide tot hen: Hoe zeggen zij, dat de Christus Davids Zoon is?
  2. En David zelf zegt in het boek der psalmen: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter hand,
  3. Totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten.
  4. David dan noemt Hem zijn Heere; en hoe is Hij zijn Zoon?


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document