Bijbelboeken

Jakobus

Het boek Jakobus is het 59e boek en bevat 108 verzen in 5 hoofdstukken.
Daarin komen 10 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5

Titels

Jakobus 1 1 - 1 Opschrift en groeten
2 - 18 Volharding onder beproevingen
19 - 27 Niet alleen hoorders, maar ook daders
Jakobus 2 1 - 13 Het ware geloof is zonder aanzien des persoons
14 - 26 Nutteloosheid van het geloof zonder de werken
Jakobus 3 1 - 18 Misbruik der tong
Jakobus 4 1 - 12 Weerstand bieden aan twistgierigheid
13 - 17 Onzekerheid des levens
Jakobus 5 1 - 6 Veroordeling der onbarmhartige rijken
7 - 20 Vermaning tot geduld en gebed


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document