Bijbelboeken

Jakobus 5:1-6

Veroordeling der onbarmhartige rijken

1 Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen.2 Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden;3 Uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen.4 Ziet, het loon der werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen, die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van den Heere Sebaoth.5 Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting.6 Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood den rechtvaardige; en hij wederstaat u niet.

Ga naar of .


Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken