Bijbelboeken

Hoofdstukken:1 2 3 4 5

Jakobus 5:1-6


    Veroordeling der onbarmhartige rijken

  1. Welaan nu, gij rijken, weent en huilt over uw ellendigheden, die over u komen.
  2. Uw rijkdom is verrot, en uw klederen zijn van de motten gegeten geworden;
  3. Uw goud en zilver is verroest; en hun roest zal u zijn tot een getuigenis, en zal uw vlees als een vuur verteren; gij hebt schatten vergaderd in de laatste dagen.
  4. Ziet, het loon der werklieden, die uw landen gemaaid hebben, welke van u verkort is, roept; en het geschrei dergenen, die geoogst hebben, is gekomen tot in de oren van den Heere Sebaoth.
  5. Gij hebt lekkerlijk geleefd op de aarde, en wellusten gevolgd; gij hebt uw harten gevoed als in een dag der slachting.
  6. Gij hebt veroordeeld, gij hebt gedood den rechtvaardige; en hij wederstaat u niet.


Ga naar of .
Toon volledig hoofdstuk
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document