Bijbelboeken

Ezechiel

Het boek Ezechiel is het 26e boek en bevat 1273 verzen in 48 hoofdstukken.
Daarin komen 66 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Titels

Ezechiel 1 1 - 28 Eerste verschijning der Cherubs
Ezechiel 2 1 - 10 Roeping van Ezechiël
Ezechiel 3 1 - 15 Ezechiël eet een boekrol
16 - 21 Ezechiël tot wachter over het huis Israëls aangesteld
22 - 27 De HEERE verschijnt wederom aan den profeet
Ezechiel 4 1 - 17 De toekomstige belegering van Jeruzalem op een steen afgebeeld
Ezechiel 5 1 - 17 Strafgericht over Jeruzalem
Ezechiel 6 1 - 14 De verwoesting van het land voorzegd
Ezechiel 7 1 - 27 Profetie van het eindoordeel over het gehele land
Ezechiel 8 1 - 18 Gruwelen in den tempel
Ezechiel 9 1 - 11 Kastijdingen over Jeruzalem. De vromen worden gespaard
Ezechiel 10 1 - 22 Tweede verschijning der Cherubs
Ezechiel 11 1 - 25 De vorsten van Juda worden bestraft
Ezechiel 12 1 - 20 Ezechiël stelt de wegvoering van Zedekía voor
21 - 28 Profetie tegen de valse profeten
Ezechiel 13 1 - -1 Tegen de valse profeten
Ezechiel 14 1 - 11 Straf over de afgodendienaars
12 - 23 Rechtvaardigheid van Gods kastijdingen
Ezechiel 15 1 - 8 Het nutteloze hout van den wijnstok
Ezechiel 16 1 - 63 Jeruzalems ontrouw, straf en herstel
Ezechiel 17 1 - 24 Gelijkenis van twee arenden en van den wijnstok
Ezechiel 18 1 - 32 De persoonlijke verantwoordelijkheid
Ezechiel 19 1 - 14 De leeuwin en de verdroogde wijnstok
Ezechiel 20 1 - 49 Israëls zonden sedert den uittocht uit Egypte
Ezechiel 21 1 - 32 Het oordeel van Israël en Ammon
Ezechiel 22 1 - 31 De zonden van Jeruzalem en haar bestraffing
Ezechiel 23 1 - 49 Bestraffing van Ohola en Oholiba
Ezechiel 24 1 - 14 Gelijkenis van den ziedenden pot
15 - 27 Voorzegging van de verwoesting van Jeruzalem
Ezechiel 25 1 - 7 Profetie tegen de Ammonieten
8 - 11 Profetie tegen de Moabieten
12 - 14 Profetie tegen de Edomieten
15 - 17 Profetie tegen de Filistijnen
Ezechiel 26 1 - 21 Profetie tegen Tyrus
Ezechiel 27 1 - 36 Klaaglied over Tyrus
Ezechiel 28 1 - 10 Profetie tegen den koning van Tyrus
11 - 19 Klacht over den koning van Tyrus
20 - 24 Profetie tegen Sidon
25 - 26 Belofte van Israëls herstel
Ezechiel 29 1 - 21 Profetie tegen Egypte
Ezechiel 30 1 - 26 Nog twee profetieën tegen Egypte en Faraö
Ezechiel 31 1 - 18 Faraö en zijn volk zullen ondergaan
Ezechiel 32 1 - 16 Klaaglied over Faraö, koning van Egypte
17 - 32 Klacht over Egypte
Ezechiel 33 1 - 20 De plicht van een getrouwen wachter
21 - 33 De tijding van Jeruzalems verwoesting
Ezechiel 34 1 - 19 Profetie tegen de ontrouwe herders van Gods volk
20 - 31 Belofte van den enigen rechten Herder
Ezechiel 35 1 - 15 Profetie tegen het gebergte Seïr en Edom
Ezechiel 36 1 - 38 Israëls herstel
Ezechiel 37 1 - 28 Israëls opstanding en hereniging. Het gezicht der beenderen
Ezechiel 38 1 - 23 Profetie tegen Gog
Ezechiel 39 9 - 29 Israëls toekomst
Ezechiel 40 1 - 49 Het gezicht van den nieuwen tempel
Ezechiel 41 1 - 26 Het inwendige des tempels
Ezechiel 42 1 - 20 De heilige kamers des tempels
Ezechiel 43 1 - 12 De heerlijkheid van den nieuwen tempel
13 - 27 Het altaar en zijn inwijding
Ezechiel 44 1 - 31 De kinderen Zadoks dienaren van den nieuwen tempel
Ezechiel 45 1 - 8 Verdeling van het land
9 - 25 Voorschriften omtrent de offers
Ezechiel 46 1 - 24 Het offer van den vorst
Ezechiel 47 1 - 12 De heilige wateren uit den nieuwen tempel
13 - 23 De grenzen des lands
Ezechiel 48 1 - 29 Nieuwe verdeling van het erfland
30 - 35 De poorten en de naam der stad


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document