Bijbelboeken

1 Johannes

Het boek 1 Johannes is het 62e boek en bevat 105 verzen in 5 hoofdstukken.
Daarin komen 11 titels voor:

Hoofdstukken

Ga naar: 1 2 3 4 5

Titels

1 Johannes 1 1 - 4 Het Woord des levens geopenbaard in het vlees
5 - 7 De gemeenschap met God
8 - 10 De belijdenis der zonde
1 Johannes 2 1 - 2 Christus, de verzoening voor onze zonden
3 - 17 Het gebod der liefde, een oud en nieuw gebod
18 - 29 De antichrist
1 Johannes 3 1 - 24 De kinderen Gods
1 Johannes 4 1 - 6 Waarschuwing tegen dwaalleraars
7 - 21 Opwekking tot liefde voor God en den naaste. God is liefde
1 Johannes 5 1 - 13 Het geloof en zijn vruchten
14 - 21 De kracht des gebeds


Geef specifieke verzen zo op: www.online-bijbel.nl/.../1|4-6|9
Toon nummering: naast | in tekst | niet
Verander tekstgrootte: vergroten | verkleinen | herstellen (momenteel 10pt)
Vergroot leesbaarheid is uitgeschakeld: inschakelen | Achtergrond uit.
Deze pagina afdrukken
Openen als MS-Word-document
Openen als PDF-document