Psalmen

Psalm 47:3

3
God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;
't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof,
Met een zuivren galm,
Met een blijden psalm.
Hij, de Vorst der aard',
Is die hulde waard.

Bekijk Psalm 47 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt ionisch gezongen.

Beluister of download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 46 | Psalm 47 | Psalm 48 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet
Deze pagina afdrukken