Psalm 28:5

5
Geloofd zij God, wiens open oren,
Mijn smeekstem gunstig wilden horen.
Hij is mijn sterkt' en schild in 't strijden,
'k Vertrouwd' op Hem, Hij hielp m' uit lijden;
Dies springt mijn hart van juichensstof,
En zingt des Allerhoogsten lof.

Bekijk Psalm 28 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt hypo-dorisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 27 | Psalm 28 | Psalm 29 ->

Toon nummering: naast | in tekst | niet