Psalm 27:7

7
Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den Heer', godvruchte schaar, houd moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed.
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer.
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer'.

Bekijk Psalm 27 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt mixolydisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 26 | Psalm 27 | Psalm 28 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet