Psalm 27:5

5
Mijn hart zegt mij, o Heer' ,van Uwentwegen:
"Zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht!"
Dat wil, dat zal ik doen; ik zoek den zegen
Alleen bij U, o bron van troost en licht!
Verberg toch niet Uw oog van mij, o Heer'
Ik ben Uw knecht, zie niet in toorne neer.
Gij waart mijn hulp in al mijn zielsverdriet.
O God mijns heils, begeef, verlaat mij niet.

Bekijk Psalm 27 onberijmd in de Bijbel.

Dit lied wordt mixolydisch gezongen.Download de melodie als midi-bestand.


<- Psalm 26 | Psalm 27 | Psalm 28 ->
Toon nummering: naast | in tekst | niet